PKL 9 2022: All Teams Retained Players List - Pro Kabaddi League Season 9

Responsive Ad Here
Pro Kabaddi Season 9 retained players list

Bengal Warriors retained players for PKL Season 9

Elite Retained Players
Maninder Singh - Raider
Manoj Gowda K. - All-rounder
Akash Pikalmunde - Raider

Franchisee Nominated New Young Players
Suyog Baban Gaikar - Raider
R Guhan - Raider
Parshant Kumar - Raider
Vaibhav Bhausaheb Garje - Defender

Bengaluru Bulls retained players for PKL Season 9

Elite Retained Players
Mahender Singh - Defender
Mayur Jagannath Kadam - Defender
More G B - Raider

Retained Young Players
Saurabh Nandal - Defender

Existing New Young Players
Bharat - Raider
Rohit Kumar - Defender
Vinod Lachmayya Naik - Defender

Franchisee Nominated New Young Players
Aman - Defender
Rajnesh - Defender
Yash Hooda - Defender

Dabang Delhi K.C. retained players for PKL Season 9

Elite Retained Players
Vijay - All-rounder

Retained Young Players
Naveen Kumar - Raider

Existing New Young Players
Dipak - Defender
Krishan - Defender
Vinay Kumar - Defender
Ashu Malik - Raider

Franchisee Nominated New Young Players
Ashish Narwal - Raider
Manjeet - Raider
Suraj Panwar - Raider
Vijay - Defender

Gujarat Giants retained players for PKL Season 9

Elite Retained Players
Sonu - Raider

Existing New Young Players
Rakesh - Raider
Gaurav Chhikara - Raider
Sohit - Raider
Sonu Singh - Raider

Franchisee Nominated New Young Players
Parteek Dhaiya - Raider
Rohan Singh - All-rounder

Haryana Steelers retained players for PKL Season 9

Retained Young Players
Vinay - Raider

Existing New Young Players
Meetu - Raider
Jaideep - Defender
Ankit - Defender
Mohit - Defender

Franchisee Nominated New Young Players
Monu - Defender
Naveen - Defender
Harsh - Defender
Sunny - Defender

Jaipur Pink Panthers retained players for PKL Season 9

Elite Retained Players
Arjun Deshwal - Raider
Sahul Kumar - Defender

Existing New Young Players
Deepak - Defender

Franchisee Nominated New Young Players
Devank - Raider
Ankush - Defender
Ashish - Defender
Abhishek KS - Defender

Patna Pirates retained players for PKL Season 9

Elite Retained Players
Mohammadreza Shadloui Chiyaneh - All-rounder
Sajin Chandrasekar - All-rounder
Monu - Raider
Neeraj Kumar - Defender

Existing New Young Players
Rohit - Raider
Manish - Defender

Franchisee Nominated New Young Players
Ranjit Venkatramana Naik - Raider
Anuj Kumar - Raider
Naveen Sharma - Defender
Thiyagarajan Yuvaraj - Defender

Puneri Paltan retained players for PKL Season 9

Elite Retained Players
Sombir - Defender
Abinesh Nadarajan - Defender

Retained Young Players
Pankaj Mohite - Raider
Sanket Sawant - Defender

Existing New Young Players
Aslam Inamdar - Raider
Mohit Goyat - Raider
Akash Santosh Shinde - Raider
Shubham Nitin Shelke - Raider
Govind Gurjar - All-rounder

Franchisee Nominated New Young Players
Aditya Tushar Shinde - Raider
Badal Taqdir Singh - Defender

Tamil Thalaivas retained players for PKL Season 9

Elite Retained Players
Ajinkya Ashok Pawar - Raider

Retained Young Players
Sagar - Defender
Himanshu - Defender
M. Abishek - Defender

Existing New Young Players
Himanshu - Raider
Sahil - Defender
Ashish - Defender
Mohit - Defender

Franchisee Nominated New Young Players
Himanshu - Raider
Narender - Raider
Jatin - Raider

Telugu Titans retained players for PKL Season 

Retained Young Players
Ankit Beniwal - Raider
Rajnish - Raider

Existing New Young Players
Muhammed Shihas S - Defender
Palla Ramakrishna - Defender
Prince - Defender

Franchisee Nominated New Young Players
Vinay - Raider
Mohit Pahal - Defender
Mohit - Defender
Nitin - Defender

U Mumba retained players for PKL Season 9

Elite Retained Players
Rinku - Defender

Existing New Young Players
Kamlesh - Raider
Shivam - Raider
Prince - Defender
Rahul - Defender

Franchisee Nominated New Young Players
Sachin - Raider
Pranay Vinay Rane - Raider
Rupesh - Raider
Shivansh Thakur - Defender

U.P. Yoddhas retained players for PKL Season 9

Elite Retained Players
Nitesh Kumar - Defender

Retained Young Players
Surender Gill - Raider
Sumit - Defender
Ashu Singh - Defender

Existing New Young Players
Nitin Panwar - All-rounder
Shubham Kumar - Defender
Aman - Raider
Rohit Tomar - Raider

Franchisee Nominated New Young Players
Durgesh Kumar - Raider
Mahipal - Raider
Anil Kumar - Raider

0 Comments