GOA Boys And Girls Kabaddi Team For 46th Junior Nationals Kabaddi Championship 2020

Responsive Ad Here

46th Junior National Kabaddi Championship 2020 Boys and Girls to be held at Rohtak from 13th Feb-2020 to 16th Feb 2020. GOA Kabaddi Association Announce Boys and Girls Team For Junior National Championship 2020.

Former Assistant coach of Dabang Delhi K.C., Prashant Mokal to guide the boys team of Goa. Laxman Gowda will lead the boys team and Nisha Chavan will lead the girls team.

Goa Boy's Junior Kabaddi Team
1) Laxman Gauda, 2) Vishal Rathore, 3) Ali Ahmed Gaundi, 4) Akash Singh, 5) Rahul Nagawat, 6) Rahul Jaiswal, 7)Yogesh , 8) Nasib, 9) Sushil, 10) Yashwant S. Desai, 11) Rohit, 12) Shri Bhagwan.

Goa Boy's Junior Kabaddi Team
1) Nisha Chavan, 2) Samreen Mujawar, 3) Rani Singh, 4) Sadhna Saroj, 5) Priyanka Yamkar, 6) Sapna, 7) Divya Velip 8) Rachna, 9) Shiwani, 10) Varsha, 11) Priyanka, 12) Bhateri.

0 Comments